Placement

Home | Placement

Below Listed Candidates Are Successfully Placed With

Placement Policies

Student Name College Name Department Company Name
Anshiwini Bandhu Jadhav MGM College of Engg. Nanded Comp / IT Arete Technology
Yogita Shrikant jadhav MGM College of Engg. Nanded Comp / IT Arete Technology
Renuka Anilrao joshi MGM College of Engg. Nanded Comp / IT Arete Technology
Priyanka Gathadi MGM College of Engg. Nanded Comp / IT Arete Technology
Narayan Wetal MGM College of Engg. Nanded Comp / IT Arete Technology
Aishwarya Jaiswal MGM College of Engg. Nanded Comp / IT Arete Technology
Rucha Kulkarni MGM College of Engg. Nanded Comp / IT Arete Technology
Telangre Dnyaneshwar Shkhadeo MGM College of Engg. Nanded Comp / IT Arete Technology
Kartikey Gupta Raisoni Comp / IT Arete Technology
Shubham Bobade Raisoni Comp / IT Arete Technology
Shital Kotkar  Raisoni Comp / IT Arete Technology
Pooja Patil Raisoni Comp / IT Arete Technology
Varsha V. Shinde AGPIT Comp / IT Arete Technology
Harshad R . Shinde AGPIT Comp / IT Arete Technology
Aishwarya D. Birajadar AGPIT Comp / IT Arete Technology
Nilesh Hargude SVERI,Pandharpur Mechanikal Bafna Motors
Shankar Gaikwad SVERI,Pandharpur Mechanikal Bafna Motors
Saravada Prasant Kurmadas SVERI,Pandharpur Mechanikal Bafna Motors
Shubham Khatwate SVERI,Pandharpur Mechanikal Bafna Motors
Akshay gend SVERI,Pandharpur Mechanikal Bafna Motors
Jagtap Kiran sanjay SVERI,Pandharpur Mechanikal Bafna Motors
Ankush Madane SVERI,Pandharpur Mechanikal Bafna Motors
Gaikwad Sagar SVERI,Pandharpur MBA Bafna Motors
Thite Suraj SVERI,Pandharpur MBA Bafna Motors
Badave Prachi SVERI,Pandharpur MBA Bafna Motors
Anmol Bandgar SVERI,Pandharpur MBA Bafna Motors
Nikhil Zambare SSBT,Jalgaon Mechanical Bafna Motors
Shubham Arun Duse SSBT,Jalgaon Mechanical Bafna Motors
Lalit Maniyar SSBT,Jalgaon Mechanical Bafna Motors
Anket Aware SSBT,Jalgaon Mechanical Bafna Motors
Lalit Rathod SSBT,Jalgaon Mechanical Bafna Motors
Gaurav Mali SSBT,Jalgaon Mechanical Bafna Motors
Pratiksha Mahajan SSBT,Jalgaon Mechanical Bafna Motors
Tejas Nikam SSBT,Jalgaon Mechanical Bafna Motors
Bhushan Vijay SSBT,Jalgaon MBA Bafna Motors
Dnyaneshwar Mahajan SSBT,Jalgaon MBA Bafna Motors
Mahajan Vivekanad SSBT,Jalgaon MBA Bafna Motors
Bhagwat Prasad Ashok Sanjeevani,Kopergaon Mechcanical Bafna Motors
Shelar Harish Madhukar Sanjeevani,Kopergaon Mechcanical Bafna Motors
Waghode Mahesh Shudhakar Sanjeevani,Kopergaon Mechcanical Bafna Motors
Kate Rohit Dattatray Sanjeevani,Kopergaon Mechcanical Bafna Motors
Mahal jatindersingh Amarjitsingh Sanjeevani,Kopergaon Mechcanical Bafna Motors
Tawere Prasad Radhakishan Sanjeevani,Kopergaon Mechcanical Bafna Motors
Koustubh Suil Deokate SSBT,Jalgaon Electrical Bafna Motors
Amit Bonde SSBT,Jalgaon Electrical Bafna Motors
Sonali Lomate SSBT,Jalgaon Electrical Bafna Motors
Vikas Duchal SVERI,Pandharpur EXTC Bafna Motors
Sneha N. Gandle Marketing Birla Sun life
Zipre Pooja limbaji Marketing Birla Sun life
Pandhar Purkauprasad Marketing Birla Sun life
Parsure Sandhyarani Ashok Marketing Birla Sun life
Prasant S Gaikwad Marketing Birla Sun life
Anum Nag Marketing Birla Sun life
Joshi Rama Sahatiy Marketing Birla Sun life
Swami vidya Vijaykumar Marketing Birla Sun life
iram nag Marketing Birla Sun life
khandelwal Shubham R Marketing Birla Sun life
Yemulwad Sharav Finance Birla Sun life
Hande Neha Finance Birla Sun life
Kubhar Asha Finance Birla Sun life
kalgarkar Avinash Finance Birla Sun life
Bhangore Pooja Finance Birla Sun life
Makne Swapnil Shivang Finance Birla Sun life
Patil Pooja Shivairoa Finance Birla Sun life
Ashwini Rajendra Suryavanshi Finance Birla Sun life
Vaibhav Shinde Matoshri,Nashik Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Vishnuraj Phad Matoshri,Nashik Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Payal G Pilaji Matoshri,Nashik Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Thadeo S.Dighre Bharat college Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Sourav Chtterjee Bharat college Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Parnav Ghnekar Bharat college Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Mahesh Sanjay kadam AGPIT,Solapur Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Vishal Narayan Otari AGPIT,Solapur Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Vashim ismail Patel AGPIT,Solapur Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Anuj Vinod Jagnani AGPIT,Solapur Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
kale Revansiddh Parashram AGPIT,Solapur Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Pranit Basavaraj yalameli AGPIT,Solapur Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Aditya Rajkumar Gaikwad AGPIT,Solapur Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Chaudhari Madhuri Rajendra MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Pawar dhiraj Tanaji MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Suraj Devidas Walekar MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Shardul Pratik Sudakar MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Akshay naik Madhukar MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Santosh Burungale MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Rohan Ravindra Sawant MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Ganesh pandurang  karande MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Praveen Talla MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Pal Sidheshwar Ujjalkumar MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Shamrao satyanarayan Palav MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Rahul Pandit  MIT,Kudal Machanical Bharat Wire Ropes Ltd
Shubham AGPIT BE CS/IT Doctronic
Sonali  AGPIT BE CS/IT Doctronic
Sunil JNEC BE CS/IT Doctronic
Anuja JNEC BE CS/IT Doctronic
Sayali Matoshri BE CS/IT Doctronic
Atul Saraswati BE CS/IT Doctronic
Rishikesh Saraswati BE CS/IT Doctronic
Sameer Saraswati BE CS/IT Doctronic
Sanket Saraswati BE CS/IT Doctronic
Shruti Saraswati BE CS/IT Doctronic
Jayshree Gaikwad Sanjeevani BE CS/IT Doctronic
kalyani domse Sanjeevani BE CS/IT Doctronic
Satyam Gondhle Sanjeevani BE CS/IT Doctronic
Chakshu MGM  BE CS/IT Doctronic
Priya MGM BE CS/IT Doctronic
Priyanka MGM BE CS/IT Doctronic
Mr.Shubham Rathod AGPIT,Solapur Mechanical Nexa Motors
Aware Yashwant SSBT,Jalgaon Mechanical Nexa Motors
Patil Dayaram SSBT,Jalgaon Mechanical Nexa Motors
Suryawanshi Tukram RCPIT Mechanical Nexa Motors
Mahesh Jagtap ADCET Mechanical Nexa Motors
Shubham Walwadakar SVERI,Pandharpur Mechanical Nexa Motors
Vaibha Pukale SVERI,Pandharpur Mechanical Nexa Motors
Amol Shivaji Narlewad Marketing SKYLINE
Mansoor Ali Khan Marketing SKYLINE
Prasant Shravan Gaikwad Marketing SKYLINE
Rathod Jayant Prakashrao M.Phram-R & D For QA & QC Srikem
Mansi D. Manjaramkar M.Phram Srikem
Payal G Pilaji M.Phram Srikem
Thamdeo S. Dighore M.Phram Srikem
Omkar Kshirsagar M.Phram Srikem
Mohit khan M.Phram Srikem
Amar More M.Phram Srikem

And many more...